Betekintés kérelmezése

betekintési kérelem benyújtásának folyamata
Kérelem benyújtásának folyamata
  1. Az Ügyfél e-aktára vonatkozó online betekintési kérelmet a „Profil adatlap” menüpont „Ügyek” fülén keresztül nyújthat be
  2. A kérelem regisztrálásakor az Ügyfélnek a következő adatokat kell megadnia: bíróság, ügyszám, ügybeli szerep, KASZ azonosító (jogi képviselő esetén)
  3. A kérelem benyújtásához az Ügyfélnek el kell olvasnia és el kell fogadnia a kapcsolódó tájékoztatót, a kérelem benyújtása csak ezután lehetséges
  4. A kérelem benyújtását követően az ÜIR továbbítja az ITR felé az Ügyfél azonosítására szolgáló adatokat (természetes azonosító adatok: születési családi- és utóneve, születési helye, születési ideje, anyja neve), valamint a kérelemben regisztrált adatokat
  5. A már benyújtott kérelmeket az ÜIR táblázatos formában jeleníti meg a felületen, az egyes soroknál látható az érintett kérelem állapota („Elbírálásra vár”, „Betekinthető”, „Elutasított”) – a „Betekinthető” állapotban lévő kérelmekhez kapcsolódó e-akták megtekinthetők a rendszerben, az elutasított ügyregisztrációs kérelmekhez kapcsolódó bírósági üzenetek az „Értesítések” fülön keresztül jeleníthetők meg

Online betekintési kérelem benyújtásának felhasználói leírása

Online betekintési kérelmet a felhasználói profilról lehet benyújtani.

Felhasználói profil

A felhasználói profil a bejelentkezést követően a Profil menüből érhető el, a „Profil adatlap” menüpont kiválasztásával.
fő oldal
A felhasználói adatok a „Profil adatok” fülön jelennek meg.
profil oldal
A lakcím, az e-mail cím és a mobiltelefonszám adatok szabadon módosíthatók, a változások a „Mentés” gomb segítségével menthetők el. A többi adatot a rendszer automatikusan veszi át, így nem módosítható. A rendszer az itt megadott e-mail címet és mobiltelefonszámot használja az automatikus értesítések kiküldése során.
profil mentése
A profilon azon ügyek kerülnek megjelenítésre, amelyekre már online betekintési kérelem benyújtása megtörtént. A felhasználóhoz kapcsolódó ügyek az „Ügyek” fülön keresztül érhetők el.

Új online betekintési kérelem benyújtása

Új betekintési kérelmet az „Új ügy regisztrálása” gomb segítségével lehet benyújtani.
új ügy regisztrálása
A kérelemben meg kell adni:
  • - a kérelmezett ügy bíróságát,
  • - a kérelmezett ügy ügyszámát és
  • - a kérelmező ügybeli szerepét (csak a kiválasztható szerepek esetén lehetséges a kérelem benyújtása).
új ügy regisztrálása kitöltött adatokkal
Az ÜIR portálon rögzített kérelmeket minden esetben elbírálják.
A benyújtott kérelmek táblázatos formában jelennek meg. A kérelem állapota a „Státusz” oszlopban látszik.
Az „Elbírálásra vár” állapotú kérelmek bírósági elbírálásra várnak.
A „Betekinthető” állapotú kérelmeket a bíróság jóváhagyta, ezen ügyek esetében elérhető az elektronikus akta betekintés és az értesítésküldés.
Az „Elutasított” állapotú kérelmek esetén a bíróság nem hagyta jóvá a kérelmet, ezen ügyek esetében a rendszer nem nyújt szolgáltatásokat.
A „Törölt” állapotú kérelmeket a benyújtó felhasználó saját hatáskörben törölte, a rendszer ezen ügyek vonatkozásában sem nyújt szolgáltatásokat.
Az egyes regisztrált ügyekhez kapcsolódó műveleteket a táblázat sorokban lévő „…” gombbal lehet elérni (az egyes ügyek esetében elérhető műveletek az ügyhöz kapcsolódó kérelem állapotától függenek).